Sonningkomitéen

Modtageren af Sonningprisen bliver udpeget af Sonning-Fondens bestyrelse efter indstilling fra en komité på Københavns Universitet. Komitéen er nedsat af Københavns Universitets bestyrelse.

Sonningkomitéens medlemmer er:

  • Rektor Henrik C. Wegener (formand)
  • Lektor, dr.theol. Carsten Pallesen, Det Teologiske Fakultet
  • Dekan, professor, ph.d. Jacob Graff Nielsen, Det Juridiske Fakultet
  • Professor Hans H. Wandall, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  • Professor Mette Sandbye, Det Humanistiske Fakultet
  • Professor Anja C. Andersen, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
  • Professor Dorte Sindbjerg Martinsen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet