Svetlana Aleksijevitj

Danmarks største kulturpris 

Sonningprisen er Danmarks største kulturpris. Prisen er på en million kroner og er stiftet af forfatter og redaktør C.J. Sonning (1879-1937).

Efter C.J. Sonnings ønske udpeges prismodtageren, som skal være en mand eller kvinde, der "skønnes at have udført et fortjenstfuldt arbejde til gavn for den europæiske kultur", af Sonning-Fondens bestyrelse efter indstilling fra en komité, der er nedsat af Københavns Universitet.

Prisen uddeles sædvanligvis hvert andet år. Selve overrækkelsen finder sted på Københavns Universitet - så vidt muligt på C.J. Sonnings fødselsdag, den 19. april.

Det er planen, at prisen bliver uddelt til Svetlana Aleksijevitj i efteråret 2021. Datoen kommer til at fremgå her snarest muligt.

Europæiske universiteter kan fremsætte forslag til modtagere af Sonningprisen. Forslag skal være ledsaget af kandidatens curriculum vitae samt en fortegnelse over offentliggjorte værker og indsendes til:

Rektor for Københavns Universitet
Nørregade 10
1165 København K

Se listen over modtagere af Sonningprisen