Marina Abramovic

Danmarks største kulturpris 

Sonningprisen er Danmarks største kulturpris. Prisen er på en million kroner og er stiftet af forfatter og redaktør C.J. Sonning (1879-1937).

Efter C.J. Sonnings ønske udpeger en komité under Københavns Universitet en prismodtager, som "skønnes at have udført et fortjenstfuldt arbejde til gavn for den europæiske kultur".

Prisen overrækkes som regel hvert andet år på Københavns Universitet – så vidt muligt på C.J. Sonnings fødselsdag, den 19. april.

Sonningprisen 2023 bliver uddelt til den serbiske performancekunstner Marina Abramović. Prisoverrækkelsen finder sted fredag den 19. april 2024 i Festsalen på Københavns Universitet.

Europæiske universiteter kan fremsætte forslag til modtagere af Sonningprisen. Forslag skal være ledsaget af kandidatens curriculum vitae samt en fortegnelse over offentliggjorte værker og indsendes til:

Rektor for Københavns Universitet
Krystalgade 25
1172 København K

Se listen over modtagere af Sonningprisen