Svetlana Aleksijevitj

Danmarks største kulturpris 

Sonningprisen er Danmarks største kulturpris. Prisen er på en million kroner og er stiftet af forfatter og redaktør C.J. Sonning (1879-1937).

Efter C.J. Sonnings ønske udpeger en komité under Københavns Universitet en prismodtager, som "skønnes at have udført et fortjenstfuldt arbejde til gavn for den europæiske kultur".

Prisen overrækkes som regel hvert andet år på Københavns Universitet – så vidt muligt på C.J. Sonnings fødselsdag, den 19. april.

Prisen blev uddelt til prismodtager Svetlana Aleksijevitj den 23. september 2021. 

Europæiske universiteter kan fremsætte forslag til modtagere af Sonningprisen. Forslag skal være ledsaget af kandidatens curriculum vitae samt en fortegnelse over offentliggjorte værker og indsendes til:

Rektor for Københavns Universitet
Nørregade 10
1165 København K

Se listen over modtagere af Sonningprisen