Uddannelsesdag 2014

Uddannelsesdag 2014 havde fokus på kvalitet og relevans i uddannelserne, og foregik tirsdag d. 30. september 2014 på Søndre Campus på Københavns Universitet.

Oplæg

Den faglige debat om begreberne kvalitet og relevans i forhold til universitetsuddannelser er livlig for tiden. En række universitetspolitiske tiltag aktualiserer debatten: Studiefremdriftsreformen, Produktivitetskommissions anbefalinger, Kvalitetsudvalgets rapporter og forskellige indsatser til at monitorere dimittendernes beskæftigelsessituation. En grundlæggende pointe i den samfundsmæssige diskurs for temaet synes at være, at kvalitet i uddannelserne er afhængig af uddannelsens relevans – konkret forstået og målt i antallet af ledige og i hurtig, målrettet ’afsætning’ af universitetsdimittender.

På Uddannelsesdagen 2014 anlægger vi blandt andet et uddannelsessociologisk perspektiv på den aktuelle politiske dagsorden om kvalitet og relevans. Vi vil spørge til, hvilken konkret betydning, den aktuelle dagsorden har for uddannelsesplanlægning, og for måden vi underviser på. Vi vil reflektere over, hvilken indflydelse kvalitetssikringspolitikkerne har på uddannelsernes kvalitet. Og vi vil bryde meninger om, hvad der skaber relevans i masseuniversitetets uddannelsesindsats.

Dagen åbner med et overbliksskabende og rammesættende oplæg om kvalitet og relevans. Der vil derudover være en række workshop, cases og bidrag fra universitetsverdenens mangfoldige uddannelseslandskab.

Se programmet

Billeder fra dagen

Billederne er fra henholdsvis Ove Kaj Pedersens keynote speak, fra workshoppen "Promoting Equality Education" mens det sidste billede er fra paneldebatten fra slutningen af dagen.

Fotograf: Katrine Emilie Andersen