Undervisningsportfolio

Undervisningsportfolio: Smarte og effektive måder at bruge undervisningsportfolio til at forbedre din og dine kollegaers undervisning.

Her kan du få en køreplan til at lave en undervisningsportfolio, som kan deles med andre undervisere, og som udvikler din undervisning gennem en iterativ cyklus. Cyklussen er hentet fra implementeringsteorien og kaldes for PDSA: PLAN - DO - STUDY – ACT. Køreplanen eksemplificeres med, hvordan man designer og udfører en peer feedback aktivitet i sin undervisning.

PDSA-cyklen består af en systematisk serie af trin, som skal følges for at opnå værdifuld læring og viden, og som kan fungere som en retningslinje for en proces, der fører til løbende kvalitetsforbedringer som del af din praksis.

Et mål for projektet om undervisningsportfolio er at gøre gode og værdifulde erfaringer fra undervisere tilgængelige for kolleger. Vi vil derfor bl.a. drøfte, hvordan man kan dele sin portfolio med andre undervisere.