Tværfaglige uddannelser

- Få anbefalinger til, hvordan du skaber mere samarbejde på tværs om undervisning og uddannelse

Det overordnede formål med projektet er at styrke tværfaglig undervisning og uddannelse på KU.
Dette sker gennem på tre indsatsområder:

  • at sikre en begrebsafklaring på tværs af KU af nøglebegreber relateret til tværfaglighed og opbygning af en vidensbase om problemstillinger relateret til tværfaglig undervisning og uddannelse
  • at udvikle en tværfagsdidaktik, incl. komponenter i tværvidenskabens videnskabsteori, som kan give anvisninger på planlægning og gennemførelse af tværfaglig undervisning
  • at udvikle støttefunktioner til fremme af tværfaglig undervisning og uddannelse i form af skriftligt materiale, kurser, konsulentvirksomhed etc.

Der er inden for de tre områder er samlet materiale, skrevet rapporter og værktøjspapirer og udviklet kurser og kommunikationsspil, der alt sammen kan ses på projektets hjemmeside

På dagen kan du se værktøjer, papirer, rapporter og alignmentspillet CoNavigator.