Den sprogstrategiske satsning

Den sprogstrategiske satsning – Hvordan kan vi styrke de studerendes sprogkompetencer?

På dagen kan du se videoer om ”sproglig feedback” og ”læsefærdigheder på tysk for teologer”. Du kan også få en snak om best practice i forbindelse med sprogstøttende initiativer.” 

I perioden 2013-2018 gennemfører Københavns Universitet et forskningsunderstøttet udviklingsprojekt, der skal føre til styrkelse af sprogkompetencerne hos studerende bredt på universitetet. Projektet skal sikre, at de studerende bliver rustet til studie- og praktikophold i udlandet og til den stigende internationalisering i uddannelsesmiljøerne og på arbejdsmarkedet.

Sprogsatsningen arbejder målrettet med at afdække sproglige behov i en studiemæssig sammenhæng blandt studerende på KU og har således gennemført en række spørgeskemaundersøgelser, der omhandler studerendes behov for styrkelse af sproglige kompetencer.

På baggrund af konkrete behov blandt studerende og i samarbejde med de involverede fagmiljøer har sprogsatsningen været involveret i etableringen af 37 pilotprojekter på tværs af hele KU. Disse har omhandlet en række sprog og konkrete sproglige færdigheder. Målsætningen er, at erfaringerne og tiltagene fra sprogsatsningen implementeres i videst muligt omfang og kommer flest muligt studerende til gavn.