Peer feedback på KU

Peer feedback på KU – muligheder og faldgruber

Undervisere på tværs af KU præsenterer erfaringer med forskellige redskaber til at integrere peer feedback i undervisningen.

Hvordan sikrer man som underviser, at studerende giver hinanden konstruktiv, formativ feedback? Hvad er gode kriterier for feedback, og hvordan kan forskellige teknologier understøtte peer feedback?

Ved standen får du indblik i, hvordan fire undervisere på KU har integreret peer feedback i deres undervisning. Erfaringerne er fra KUUPI-projektet “Pædagogisk Praksisnær Kompetenceudvikling”, hvor i alt 20 delprojekter er afviklet, der har taget afsæt i underviseres konkrete behov og interesser.