Værktøjskassen til Innovation og Entreprenørskab

Få konkrete metoder, værktøjer og inspiration til integration af innovation og entreprenørskabselementer i undervisningen

Kom og bliv inspireret til, hvordan du kan anvende metoder til innovation og entreprenørskab i undervisningen – både i form af kortere forløb eller f.eks. til udvikling eller re-design af hele kurser.

Værktøjskassen er en digital platform for opsamling og formidling af metoder og vejledninger til innovations- og entreprenørskabsundervisning baseret på praktiske erfaringer fra kurser og forløb i mange forskellige faglige sammenhænge på KU.

Som en del af 2016-projektet om innovation og entreprenørskab på KU blev Værktøjskassen videreudviklet, og der blev tilføjet nye metoder og modeller samt udarbejdet nye innovationsdidaktiske vejledninger og materialer, som f.eks.:

Målet er, at er at gøre det overskueligt og inspirerende for den enkelte underviser at planlægge og gennemføre både korte og længerevarende undervisningsforløb med innovation og entreprenørskab.