KU's feedback indsats 2017

KU’s feedback indsats 2017 – Hvordan øger vi formativ feedback til studerende?

Formålet med KU’s feedback-indsats er at styrke formativ feedback til de studerende. Vi vil præsentere ideer og erfaringer med, hvordan dette kan ske i de lokale undervisningsmiljøer.

Feedback skal her forstås som en reaktion på en eller flere studerendes produkt med det formål at øge indlæring. Produkter inkluderer her mundtlige og skriftlige produkter og handlinger. Der er forskningsmæssigt belæg for at formativ feedback øger studerendes læring og indsats.

I den første pilotfase er der sat gang i enkelte initiativer på alle fakulteter. Vi vil fortælle om erfaringer herfra, fx:

  • Feedback på 1. studieår
  • Feedback på studieadfærd, dvs. primær fokus på, hvordan den studerende arbejder og ikke på fagligt niveau
  • Specialeforløbet, fx klyngevejledning
  • Mundtlig feedback på øvelseshold, fx om opgaver
  • Feedback på store hold, fx med brug af Absalon eller anden teknologisk understøttelse
  • Brug af opgaveportfolio og feedback herpå i løbet af undervisningen
  • Workshop for undervisere med fokus på feedback-teknikker for undervisere, fx brug af kriteriebaseret feedback/rubrics, polls, peer feedback, arbejdsark, quiz mm.

På standen kan du høre mere om de forskellige indsatser og få input til, hvordan der kan sættes fokus på feedback i dit undervisningsmiljø.