Et bedre første år på KU

Et bedre første år på KU – Hvordan støtter vi de studerends læringsudbytte og mindsker frafaldet på bacheloruddannelsernes første år? 

Formålet med førsteårsprojektet er at udvikle undervisningen på bacheloruddannelsens første år på en måde, så det bedre støtter de studerendes læringsudbytte og bidrager til at færre afbryder uddannelsen i løbet af det første år. Dansk og international forskning har vist at overgangen til universitetsstudier er vanskelig for en del studerende og en stor del af frafaldet på bacheloruddannelsen sker i løbet af første år.

Projektet er en del af projektet Praksisnær Pædagogisk Kompetenceudvikling (PKK) og har derfor haft fokus på at udviklingen af undervisningen skal gennemføres af de enkelte undervisere på kurserne, og at undervisernes erfaringer med deres udviklingsarbejde bliver delt med andre undervisere på KU. Samtidig vil udviklingsarbejdet også støtte den enkelte undervisers kompetenceudvikling.

Der er udarbejdet to hjælpemidler til undervisere, som gerne vil udvikle deres undervisning og samle op på erfaringerne:

  • Det ene er et hæfte, som kort skitserer de enkelte skridt i udviklingsarbejdet.
  • Det andet er to skemaer, som er udviklet til at støtte undervisernes formulering af mål og aktiviteter og til at evaluere erfaringerne fra udviklingsprojektet. 

Projektets væsentligste produkter indtil nu er de udviklingsaktiviteter, som er gennemført på en række uddannelser på tværs af KU’s fakulteter. Man vil kunne se eksempler på erfaringsopsamlinger på disse eksempler.