Uddannelsesdag 2013

Torsdag d. 26. september 2013 kl. 9-16 sætter Uddannelsesdagen 2013 fokus på den gode undervisning på KU. Også i år vil Festsalen danne rammen om en inspirerende dag i undervisningsudviklingens tegn med et kalejdoskop af key-note speakers, cases og bidrag fra KU’s mangfoldige uddannelseslandskab.


Dagen sætter erfaringer, praksis, ideer, nytænkning og læring i centrum og giver rig mulighed for networking og sparring for undervisere på tværs af KU. I år fokuserer uddannelsesdagen på følgende temaer:

• Online, blended learning og digital understøttelse af undervisning

Temaet sætter fokus på hvordan nye teknologier og digitale undervisningsformer kan gøre undervisningen spændende og lærerig for såvel studerende som undervisere. Du vil bl.a. kunne høre mere om Coursera-satsningen, prøve KU’s digitale redskaber til understøttelse af undervisning og se eksempler på indretning af fremtidens undervisningsrum.

Læs mere om markedspladsen

• Universitetspædagogiske initiativer på KU

Temaet sætter spot på et par af de universitetspædagogiske projekter på KU og rummer i år en workshop om tilrettelæggelse af førsteårsundervisning i lyset af de nye studerendes forventninger samt en paneldebat med udenlandske gæster om det kommende KU Teaching Academy.

Læs mere om workshop og paneldebat (in English)

• Efteruddannelse og Voksenpædagogik

Temaet fokuserer dels på hvad det kræver af underviserne, når deltagerne er voksne mennesker, som har et langt professionelt erfaringsgrundlag, har kompetenceløft som en sidebeskæftigelse og via deltagerbetaling har en forventning om value-for-money. Dels hvilke gevinster underviser, fagmiljø og institution kan få ud af at undervise og interagere med voksendeltagere; con amore-deltagere, såvel som dem med karrierefokus.

Læs mere om workshoppen

• Inddragelse af cases og praksiselementer i undervisningen

Temaet sætter fokus på inddragelse af cases og eksempler fra omverdenen i undervisningen. Hvad giver det undervisningen? Hvad kræver det af underviseren? Og hvad får de studerende ud af en større udveksling mellem undervisning og praksis?

Læs mere om oplæg og paneldebat

• Innovationspædagogik

Teamet sætter fokus på, hvordan du konkret kan integrere innovationselementer i din undervisning samtidig med, at du bibeholder et stærkt fokus på læringsmål. Dette sker i en hæsblæsende workshop, hvor du vil blive udfordret til at se nye muligheder for egne og andres undervisning.

Læs mere om workshoppen

Kom med!

Sidste år besøgte ca. 400 undervisere, studerende, ledere og interessenter fra de danske universiteter KU’s Uddannelsesdag. Vi regner med samme interesse i 2013, hvor uddannelse og uddannelsesudvikling mere end nogensinde før er på KU’s dagsorden. Alle er velkomne til en udfordrende og inspirerende dag på Københavns Universitet. Luk frisk luft ind på studerekammeret, kontoret eller laboratoriet og tag del i udviklingen. Gå ikke glip af universitetets uddannelsesdag den 26. september 2013.

Tilmelding

Tilmelding til arrangementet er lukket.