Uddannelsesdag 2012

Den 20. september er der uddannelsesdag på Københavns Universitet, der i år sætter fokus på udvikling, interaktion og innovation. Hvordan kan vi lære af hinanden og sammen skabe bedre uddannelser?

Kom og giv dit bud på, hvordan vi bedst forbedrer vores universitetsuddannelser, og istem sammen med ligesindede kolleger, studerende og andre med interesse for uddannelse et stort og fælles JA til udvikling.

  • JA til dynamisk og kontinuerlig uddannelsesudvikling
  • JA til engagerende og involverende undervisning
  • JA til at lære af hinanden og dele vores viden
  • JA til innoverende interaktion med omverdenen.

Uddannelsesdagen afholdes på Frue Plads kl. 8:30-17:00 og vil blive et showroom for, hvordan undervisere, studerende og samarbejdspartnere nytænker og udvikler uddannelser. Som deltager vil du blive præsenteret for en række gode eksempler på nyskabende praksisser og tiltag og få inspiration til selv at arbejde dynamisk og utraditionelt samt fif til at overvinde de barrierer, du måske støder på undervejs.

Om formiddagen er du inviteret til et intensivt videndelingsseminar, hvor du vil blive udfordret af fire projektledere, der anskuer uddannelse og undervisning fra anderledes vinkler. Med de øvrige deltagere vil du diskutere, hvordan vi skaber en dynamisk universitetskultur, der giver plads til udvikling og realisering af nye idéer.

Eftermiddagssessionen zoomer ud og sætter spot på samspil mellem universitet og omverden. Vi kick-starter Viden i Udvikling, som er et nyt projekt om karriereparathed og videnudveksling skabt i samarbejde med virksomheder i Region Hovedstaden. Hovedtaler er Henry Etzkowitz, professor ved Stanford University og manden bag begreber som The Triple Helix og The Entrepreneurial University.

Udvikling og interaktion er også overskriften for frokostpausen, der giver dig mulighed for at gå i dialog med projektejere og innovatører fra Den gode uddannelse, CIEL og Katapult/Katalyst og for at få et nuanceret indblik i karriereindsatserne på danske universiteter. Har du selv idéer til udvikling, kan du høre nyt om ansøgningsprocedurer for Københavns Universitets 2016-puljemidler.

Alle er velkomne til en udfordrende og inspirerende dag på Københavns Universitet. Luk frisk luft ind på studerekammeret, kontoret eller laboratoriet og tag del i udviklingen. Gå ikke glip af universitetets uddannelsesdag den 20. september 2012.

Læs om opsamling på uddannelsesdagen 2012