Uddannelsesdag 2011

I september 2011 var alle interesserede parter inviteret til åbent hus, da projekt Den gode uddannelse holdt midtvejskonference i universitetets festsal.

Kvalitetsudviklingsprojektet Den gode uddannelse blev lanceret på KU i efteråret 2010 som led i en større samlet satsning på uddannelse. I februar 2011 gik Den gode uddannelse ind i sin afgørende fase med igangsættelsen af 66 forsøgsprojekter.

Den 21. september 2011 stod de mange arbejdsgrupper bag projekterne klar til at dele deres opsamlede viden og erfaringer og præsentere status for deres arbejde ved en postersession i universitetets festsal på Frue Plads.

Foruden projektpræsentationerne kunne konferencens deltagere opleve debatter inden for fire temaer: uddannelse på tværs, forskning & uddannelse, studiemiljø og undervisningsformer der rykker. Clement Kjersgaard styrede debatten mellem bl.a. Microsoft Development Center Copenhagens administrerende direktør Charlotte Mark og prorektorer fra KU og RUC, Thomas Bjørnholm og Hanne Leth Andersen.

Sideløbende var der konference med fokus på gennemførsel og det gode studieforløb. Her kunne man se eksempler på studieunderstøttende aktiviteter og høre om, hvordan de lokalt kan bidrage til større gennemførsel, samt om generelle årsager til frafald.

Arrangementerne var åbent for alle. I alt deltog 400-500 personer fra universiteter i hele landet.