Uddannelsesdag

KU’s Uddannelsesdag er en inspirationsdag, hvor undervisere, ledere,  studerende m.fl. kan sparre og videndele. Det er en dag, hvor vi slår dørene til uddannelseslaboratoriet op og viser, hvad KU gør for at sikre, at vi er blandt de bedste til at lave uddannelse.

Du vil opleve oplæg fra KU-frontløbere såvel som gæstetalere fra ind- og udland, og der er rig lejlighed til at tale sammen, lære noget nyt og få gode idéer med hjem.