Sundheden er nær – fremtidens forebyggelse, ny teknologi og samarbejde på tværs

banner


Konferencen er afholdt. Se den fra den 11. december på: https://nyheder.ku.dk/tema-sundheden-er-naer/

Kan vi løse problemerne i det nære sundhedsvæsen uden at ansætte flere medarbejdere? Kan mere viden om borgerne, smarte apps og forebyggelse være blandt løsningerne til vores udfordringer? Og skaber vi nye problemer, hvis vi gør noget nyt?

KU og KL inviterer til konference, hvor vi ser på nye muligheder og perspektiver ift. udfordringerne i det nære sundhedsvæsen. Strukturel forebyggelse, optimering af brugen af sundhedsdata og nye måder at arbejde på tværs af fagskel, organisationer og sektorer er i centrum. Du vil møde nogle af de stærkeste kræfter og forskere inden for området.

Det bliver en eftermiddag, hvor vi zoomer ind på den nødvendige omstilling af sundhedsvæsenet.

Program

Adam HolmFraming the day

Moderator: Adam Holm

Bente Stallknecht, portrætNanna skovgaard, portræt

Velkomst

Ved Bente Merete Stallknecht (dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU) og Nanna Skovgaard (kontorchef for Sundhed og Ældre, KL)

Vibeke KoushedeJonathan Scloss
Mere effektivitet og samarbejde på tværs som løsninger på ressourcemangel

  • Vibeke Jenny Koushede (institutleder og professor ved Institut for Psykologi, KU)
  • Jonatan Schloss (kommunaldirektør i Egedal Kommune)

Om sessionen

Mangel på ressourcer er et af de problemer, der fylder mest i det nære sundhedsvæsen, men er løsningen flere medarbejdere og flere penge?

Vi ser nærmere på samarbejde på tværs af organisationer, fag og metoder, og hvad vi kan gøre, så der ikke nødvendigvis skal ansættes flere medarbejdere.

Signe Smith Jervelund portrætKatrine Schønning portrætStrukturel forebyggelse som langsigtet løsning på et udfordret sundhedsvæsen

  • Signe Smith Jervelund (lektor, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, KU)
  • Katrine Schjønning (folkesundhedschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune)

Om sessionen

Vi hører tit om de gode eksempler på sundheds- og forebyggelsestiltag, der får de ældre ud af lejlighederne eller i gang med at spille fodbold. Men de gode, lokale tiltag er svære at gøre omfattende og med tilstrækkelig gennemslagskraft.

Vi sætter fokus på, hvordan strukturel forebyggelse kan blive en af de helt store løsninger på problemerne i fremtidens nære sundhedsvæsen.

Henriette Langstrup portrætFrederik PlenserNanna SkovgaardSøren Brunak

Data, digitalisering og sundhedsteknologi som en del af løsningen - potentialer og udfordringer

  • Henriette Langstrup (lektor, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, KU)
  • Frederik Plesner Lyngse (adjunkt Afdeling for Epidemiologi, KU)
  • Nanna Skovgaard (kontorchef i Sundhed og Ældre, KL)
  • Søren Brunak (professor, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, KU)

Om sessionen

Data, digitalisering og teknologiske løsninger er en del af svaret på den nødvendige omstilling og på, hvordan vi i fremtiden kan leve raske, gode og lange liv. Men hvilke udfordringer følger med de digitale løsninger, og hvor kan de komme os bedst til gavn?

Vi kigger på, hvordan teknologien får opgaver til at flytte hænder, og perspektiver på, hvordan vi i det nære sundhedsvæsen kan lykkes med at skabe gode og meningsfulde data til gavn for borgere og patienter.