I min baghave, tak. Grøn energi til alle

Konference om grøn energi og borgerinddragelse

Se konferencen efterfølgende

https://nyheder.ku.dk/tema-baeredygtig-energi/.

Om konferencen

Danmark skal have borgerne med, hvis den grønne omstilling skal lykkes. Det betyder blandt andet, at alle danskere kommer til at ændre indgroede vaner og levemønstre, og på energiområdet må nogle danskere acceptere at leve med en vindmølle i baghaven eller afgive marker til solcelleanlæg.  

  • Hvad kan producenter/virksomheder, kommuner, beslutningstagere og organisationer gøre for at accelerere den grønne omstilling og for at få borgerne med?  
  • Hvordan kan vi tænke borgerinddragelse på nye måder?  
  • Og hvorfor er det vigtigt at få borgene med, når vi skal realisere de ambitiøse mål om mere grøn energi? 

De spørgsmål svarer forskere og eksperter på, når Københavns Universitet og Green Power Denmark inviterer til konference både online og fysisk i universitetets festsal. 

Program

Del 1: Hvad er udfordringerne, og hvad skal der til, for at Danmark kommer i front?

Nina Bendix

Framing the day

Moderator: Nina Bendixen

 

 

Kristian Lauta

Kristian Jensen

Velkomst 

Kristian Cedervall Lauta (prorektor for uddannelse, Københavns Universitet) & Kristian Jensen (CEO, Green Power Denmark)

Bo JellesmarkKampen om arealerne. Medejerskab kan accelerere den grønne omstilling

Bo Jellesmark Thorsen (institutleder og professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi)

 

Del 2: Sådan inddrager vi bedst borgerne i den grønne omstilling

Lars TønderNadia Gullestrup

Klimaborgerting - en lovende metode for borgerinddragelse

Lars Tønder (professor MSO, Institut for Statskundskab) & Nadia Gullestrup Christensen (forperson, Ungeklimarådet)

 

Klimaborgerting er en ny, men lovende metode til borgerinddragelse på kommunalt plan. Her går man fra protest og modstand til nye ideer og flere klimaprogressive input. Blandt andet ved at give borgerne tid til at lære fra eksperter på området og ud fra dette danne et bredere og mere oplyst beslutningsgrundlag.

Vi fortæller om de første erfaringer fra kommuner som Greve og Rudersdal, som viser, at det kan booste fremdriften og give medvind til kommunernes grønne omstilling.

 

Jette Bredahl JacobsenJoachim 

Økonomien som en driver i den grønne omstilling 

Jette Bredahl Jacobsen (professor, Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi) & Joachim Steenstrup (Head of public affairs, Eurowind)

 

Der er evidens for at folk reagerer på priser og ændrer adfærd pga. økonomi. Men hvordan bruger man bedst økonomiske incitamenter når man skal inddrage borgerne i forbindelse med opførsel af anlæg, der kan producere grøn energi?

Vi ser nærmere på, hvordan økonomien og økonomiske incitamenter kan være en driver i den grønne omstilling af energiområdet

 

Simon LexPeter

Lokal modstand kan skabe innovation og demokratisk medborgerskab   

Simon Lex (lektor, Institut for Antropologi) & Peter Bjerregaard (Vice President, Regulatory Affairs, Better Energy)

 

Lokale protester mod vindmøller, solceller og PtX-anlæg bliver i mediebilledet fremhævet som en barriere for den grønne omstilling. Men hvorfor forsøger borgere og foreninger, - som grundlæggende støtter den grønne omstilling - at bekæmpe nye vedvarende energiprojekter? Og kan kommuner og virksomheder afbøde modstanden ved at indgå i samarbejde med borger- og interessegrupper, når nye projekter skal planlægges og implementeres?  

Vi sætter fokus på kampen om arealerne og diskuterer lokal modstand ikke alene som en risiko for den grønne energiomstilling, men også som et innovativt rum for nybrud og demokratisk medborgerskab.  

 

Helle Tegner AnkerMathias Aarup

Hvordan får vi borgerne med – de juridiske perspektiver 

Helle Tegner Anker (professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi) & Mathias Aarup Berg (Head of Regulatory Affairs, European Energy)

 

 

Der er en stigende kamp om arealerne og placeringen af solcelleanlæg og vindmøller er et kontroversielt emne. Men hvad siger lovgivningen om inddragelse af borgere i plan- og miljøvurderingsprocesser? Og hvem har egentlig den afgørende stemme – naboer eller naturen?  

Vi kigger på de komplekse beslutningsprocesser og på forskellige ordninger, der har til formål at øge den lokale opbakning til vindmøller og solceller.

 

 

Del 3: Afrunding

Thomas Aarestrup

Bo JellesmarkSådan styrker vi sammen den grønne omstilling inden for energisektoren

Thomas Aarestrup Jepsen (direktør, Kommunikation og Public Affairs, Green Power Denmark) & Bo Jellesmark Thorsen (institutleder og professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi)

 

 

Nina Bendix

Afrunding af dagen

Moderator: Nina Bendix