Sonningprisen – Københavns Universitet

Danmarks største kulturpris 

Sonningprisen er Danmarks største kulturpris. Prisen er på en million kroner og er stiftet af afdøde forfatter og redaktør C.J. Sonning (1879-1937).

Efter C.J. Sonnings ønske udpeger en komité under Københavns Universitet prismodtageren, som skal være en mand eller kvinde, der "skønnes at have udført et fortjenstfuldt arbejde til gavn for den europæiske kultur".

Prisen overrækkes sædvanligvis hvert andet år på Københavns Universitet - så vidt muligt den 19. april, der var C.J. Sonnings fødselsdag.

Europæiske universiteter kan fremsætte forslag til modtagere af Sonningprisen. Forslag,  der skal være ledsaget af kandidatens curriculum vitae og en fortegnelse over offentliggjorte værker, indsendes til:

Rektor for Københavns Universitet
Nørregade 10
Postboks 2177
1017 København K

Se listen over tidligere prismodtagere